featured

Mięsisty rytm

Granat i Steven zapraszają do tańca wygibańca! Zapamiętaj sekwencję ruchów i klikaj na kryształy, aby Granat wiernie ją odtworzyła, zanim upłynie dozwolony czas. Jak zwykle, im dalej zajdziesz, tym gra będzie trudniejsza. Odtwarzaj prawidłowo sekwencje ruchów, aby zdobywać dodatkowe premie.