Kryptonim: Klan Na Drzewie
Kryptonim: Klan Na Drzewie
Piątka bohaterskich dziesięciolatków założyła sekretną grupę o nazwie Klan Na Drzewie. Ich jedyną misją jest wyzwolenie wszystkich dzieci spod tyranii dorosłych.